CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO

Sistemas ERP, E-commerce, Diseño Web

control Acceso biometrico

Caracteristicas de un sistema Biometrico

bIOMETRICO ZKTECO K14

bIOMETRICO ZKTECO LX16

bIOMETRICO ZKTECO K30